Trafiksäkerhetspolicy

Varje anställd ska visa god attityd och ha bra värderingar beträffande trafik och medtrafikanter. De ska alltid följa regler och visa hänsyn till andra trafikanter samt bidra till en säkrare trafikmiljö. Gävle Fjärrfrakt AB ska betraktas som ett gott föredöme i trafiken.

För att uppnå dessa mål ska åkeriet arbeta enligt nedanstående riktlinjer:

Föraren ska alltid
• Använda bilbälte.
• Visa hänsyn till sina medtrafikanter samt särskild hänsyn tas till barnen i trafiken så vi verkar som föredöme i trafiken.
• Följa gällande trafik-, kör- och viloregler.
• Kontrollera att rätt lastsäkring är gjord, för gods och material, före avfärd.
• Vara opåverkad av alkohol eller andra förbjudna preparat.
• Meddela eventuella förändringar till arbetsgivaren (t. ex gällande körkortsinnehav).

Fordon ska
• Kontrolleras dagligen av föraren så att fordonen är i trafiksäkert skick.

Under färden ska:
• Föraren köra med mjukt körsätt. Genom att läsa trafiken, undvika inbromsningar och snabba accelerationer minska bränsleförbrukning, avgasutsläpp, slitage, 
• Stressen och antalet hastighetsöverträdelser.
• Föraren hantera fordonet varsamt, iaktta försiktighet med omgivningen och fordonet.

Företagsledningen ska
• Ansvara för information till anställda inom Gävle Fjärrfrakt AB om trafiksäkerhetsarbetet i form av policy, mål, åtgärder och resultat.
• Planera körningar så att föraren alltid ges utrymme att anpassa körningen till rådande förhållanden och gällande kör- och vilotider samt hastighetsregler.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK