Miljö

Med öppen och samarbetsvillig inställning arbetar vi aktivt för att reducera verksamhetens negativa inverkan på miljön till ett minimum. Detta är ett ansvar som gäller samtliga anställda. Vi avser att tilllämpa den gällande lagstiftningen och genom ett aktivt miljöarbete helst överträffa den.

Vi arbetar aktivt för ett hållbart miljötänk genom:

• Att minska miljöeffekterna från våra fordon
• Att öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos anställda
• Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
• Att ständigt arbeta med vår arbetsmiljö
• Att förebygga föroreningar
• Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
• Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål. Våra insatser skall styras
av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Miljöredovisning »

Miljöcertifiering

Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001 vilket innebär att vi har ett ledningssystem för miljö som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015. Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar, dels på grund av att vårt åkeri får minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering. Men viktigast av allt en minskad påverkan på vår gemensamma miljö.

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:
• Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas
• Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
• Systemet är beskrivet
• System och beskrivning underhålls löpande
• Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

Källa: sis.se (https://www.sis.se/iso14001/dettariso14001/)

ISO14001

Kontakta oss här »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK