Företaget

 Gävle Fjärrfrakt AB grundades 1943 och transporterna skedde då endast med cykel och kärra och bedrevs av Sven Ågren och Nils Thunman. Idag så är det Svens son, Rolf Ågren, som driver verksamheten och har utvecklat den till ett större företag med bred spridning och bra utrustning.

Här nere finner du lite information om vårt företags historia och händelser

2011

I september 2011 fick åkeriet genom Bring Frigoscandia ett 2-årigt avtal med Bergendalsgruppen i Hässleholm på transporter till City Gross Gävle. Godset består av torra, kylda och frysta varor på pall.

September övertagande av pendeltrafik med styckegods åt DHL mellan Gävle-Eskilstuna-Örebro-Gävle 5 dagar i veckan.

2010

Dragning av styckegodstrailer åt DHL Gävle-Jönköping 5 kvällar/vecka startade i september.

2007

Företagets första bil med Euro 5 motor införskaffades.

2006 

Åkeriet erhöll trafiksäkerhets certifikat utfärdat av Sveriges Åkeriföretag nr 111      

2003

Gävle Fjärrfrakt fyller 60 år. I maj övertar vi linjen mellan Gävleborgs län och Helsingborg/Malmö för Frigosacandia. För att klara frysgodset, som är ett ett nytt godssegement för Gävle Fjärrfrakt, köps 1 bil+släp in.

2002

I maj 2002 fick Gävle Fjärrfrakt sitt miljöcertifikat utfärdat av Svenska åkeriförbundet.

 1999

Gävle Fjärrfrakt AB har 35 anställda, 17 fordon, ett trafiknät som täcker stora delar av södra Sverige. 1998 1 mars övertogs linjetrafiken Gävle-Göteborg för ASG AB.

1996

Samarbete med Frigoscandia Distribution AB.

1993

50-år jubileum.

1986

Gävle Fjärrfrakt AB bildas.

1984

Kombitrafik bil-järnväg till Skåne inleds.

1978- 1979

Linjetrafik för ASG AB 4dagar/veckan Gävle-Hässleholm-Kristianstad

startas.

1975

Rolf Ågren inträder som delägare.

1974

Utökning av linjetrafiken för ASG AB till 2 ekipage/dag sträckan

Malmö-Helsingborg.

1969

Företaget ändrar namn till Ågren Åkeri AB med Sven och Bengt Ågren som delägare.

1968

Lastbil och släp inköps från linjetransportör för ASG AB, med trafik 2 dagar/veckan

med sträckan Gävle-Skåne. Utökning till 5 dagar/veckan och flyttverksamheten försäljs.

1967

Chartertrafik 5 dagar/vecka Västerås-Enköping för Åhlén & Holm. Första lastbilen med släp införskaffades. 1966 En kretslinje Ockelbo-Kilafors för ASG AB startas.

1955

Utökades åkeriet med ytteligare en lastbil och ett samarbete med SÅAB och körningar för Sandvik påbörjas.

1949

Blev Sven Ågren ensam ägare.

1945

Införskaffades den första lastbilen och 3 år senare, en flyttbuss, se bild ovan.

1943

Övertog Sven Ågren och Nils Thunman, Sandvikens Stadbud och Gossexpress i Sandviken. Då skedde transporterna med cykel och kärra och inriktade sig mot flytt och lokaltransport.