Affärsidé

Gävle Fjärrfrakt AB skall med hög kvalitét, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva transportlösningar. Detta gäller transporttjänster av konventionellt gods såväl som gods vilket fraktas som specialgods och gods som transporteras tempererat.

När möjlighet finns utnyttjar vi fördelarna med kombitrafik mellan väg och järnväg. Gävle Fjärrfrakt skall också arbeta för rationella lösningar vad gäller samtransport av olika kunders gods för bästa nyttjande av fordon och personal.

Detta för att ge kunderna bästa service och pris.